Phần mềm quản lý học sinh (Báo cáo+Code VB.NET) – Nguyễn Hữu Phong

http://www.thuvienso.info
1.Sơ đồ luồng dữ liệu
1.1 Xử  lý tiếp nhận mới
1.2 Lập danh sách lớp :
1.3 Tra cứu học sinh :
1.4 Nhập bảng điểm môn :
1.5 Báo cáo tổng kết môn , học kỳ :
1.6 Thay đổi qui định
2. Thiết kế dữ liệu
2.1 Xét nghiệp vụ tiếp nhận học sinh
2.2 Xét nghiệp vụ lập danh sách lớp:
2.3 Xét nghiệp vụ tra cứu học sinh:
2.4 Xét nghiệp vụ nhập bảng điểm môn học:
2.5 Xét nghiệp vụ báo cáo tổng kết môn,học kì:
3.Thiết kế màn hình:
3.1 Thiết kế giao diện màn hình chính:
3.2 Thiết kế màn hình tiếp nhận học sinh:
3.3 Thiết kế màn hình tra cứu học sinh:
3.4 Thiết kế màn hình nhập điểm:
3.5 Thiết kế màn hình cập nhật môn học:
3.6 Thiết kế màn hình qui dịnh:
3.7 Thiết kế màn hình xếp lớp:
3.8 Thiết kế màn hình tổng kết:

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Hữu Phong
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 2MB

 
 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?31jkfeu3j9x7ube
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *