Phân tích hệ thống hướng đối tượng – Phạm Thị Xuân Lộc, 60 Trang

 

zxc
1 – Giới thiệu
– Phân tích hệ thống hướng đối tượng
– UML
– Các loại sơ đồ trong UML
2 – Sơ đồ hoạt vụ
– Mục đích của trường hợp sử dụng
– Định nghĩa và ký hiệu
– Mô tả sơ đồ hoạt vụ
– Quan hệ giữa các tác nhân
– Một vài nguyên tắc mô tả sơ đồ hoạt vụ
– Mô tả bằng văn bản các trường hợp sử dụng
– Đóng gói các trường hợp sử dụng
3 – Sơ đồ lớp
– Mục đích của sơ đồ lớp
– Lớp và các khái niệm liên quan
– Giao diện
– Quan hệ giữa các lớp
– Ràng buộc
– Xây dựng một sơ đồ lớp
4 – Sơ đồ tương tác
– Lợi ích của tương tác
– Thông báo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Thị Xuân Lộc
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.27 MB

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?5z3mhkiimxr
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *