Phân tích thiết kế hệ thống – Nguyễn Hữu Duyệt

1.    Giới thiệu môn học
Phân tích thiết kế hệ thống là môn học nghiên cứu các phương pháp và cách thức để xây dựng một hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu của một tổ chức, bao gồm các giai đoạn cơ bản: phân tích, thiết kế, cài đặt và bảo trì hệ thống.
2.    Hệ thống các từ khoá 
+ Phân tích
+ Thiết kế
+ Mô hình
+ ERD
+ DFD
+ Mô hình quan niệm
+ Mô hình vật lý
+ Mô hình lôgic
+ Hệ thống thông tin
+ Thiết kê giao diện

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Hữu Duyệt
Kiểu tập tin : HTM
Độ lớn tập tin : 5.19 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?ngvmlqzzndt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *