Quản lý bảo mật trong HĐH Unix (báo cáo+Slide) – Trần Tấn Minh Đạo

I. Tìm hiểu về bảo mật và vấn đề quản lí bảo mật trong  Hệ Điều Hành
1.Môi trường bảo mật:
2.Căn bản về mật mã:
3.Xác nhận người dùng.
4.Tấn công từ trong và ngoài hệ thống.
5.Cơ chế bảo vệ.
6.Các hệ thống đáng tin cậy.
II. Tìm hiểu về bảo mật và vấn đề quản lí bảo mật trong Hệ Điều Hành UNIX
1.Các khái niệm căn bản
2.Các lời gọi hệ thống liên quan đến bảo mật
3.Thực thi bảo mật
III.Thực hành: tìm hiểu hàm băm mật mã học và thuật toán mã hoá md5
1.Hàm băm mật mó học
2.Thuật toán mã hoá MD5
IV.Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Tấn Minh Đạo
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 1.71MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?zwmmdtmhyzb
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *