Quản Trị Mạng Linux (Linux LPI LAB) – TT Nhất Nghệ, 200 Trang

 

http://www.thuvienso.info Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng: » Xây Dựng và Quản Trị Hệ Thống Mạng Hoàn Chỉnh Trên Nền Tảng Hệ Điều Hành Mã Nguồn Mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn. » Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux). » Vượt Qua Các Kỳ Thi Quốc Tế Do LPI (Linux Professional Institute) Tổ Chức Để Nhận Chứng Chỉ Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional ( LPIC-2) có Giá Trị Toàn Cầu.
NỘI DUNG HỌC
Chương trình được xây dựng theo giáo trình của LPI, chia làm 2 cấp độ
Level 1: Systems Admin & Network Admin
Level 2: Systems Integrated
BẰNG CẤP
» Để đạt được văn bằng Junior Level Linux Professional(LPIC-1) thí sinh cần vượt qua các kỳ thi: 117-101, 117-102. » Để đạt được văn bằng Advanced Level Linux Professional( LPIC-2) thí sinh đã có LPIC-1cần vượt qua các kỳ thi: 117-201, 117-202.
Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Nhất Nghệ ( Prometric System)- Lệ phí thi là 155 USD/môn.
Tham dự trên 80% số buổi và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ, có giá trị toàn quốc.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 43MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?iw9xb5fe4jqsekh
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *