Quản trị mạng với Windows Server 2003 – Hoàng Văn Thủy, 157 Trang

Chương I – Cài đặt Windows Server 2003 
I) Giới thiệu về hệ điều hành Windows Server 2003 
1. Các phiên bản của họ HĐH Windows Server 2003
2. Những điểm mới của HĐH Windows Server 2003
3. Yêu cầu phần cứng cài đặt các phiên bản của Windows 2003
4. Các hệ điều hành cho phép nâng cấp thành Windows Server 2003 Enterprise Edition
II) Cài đặt HĐH Windows Server 2003 
Chương II – Các dịch mạng của HĐH Windows Server 2003 
I) ACTIVE DIRECTORY 
1. Giới thiệu về Active Directory
2. Các đối tượng trong Active Directory và quy ước đặt tên
3. Các kĩ thuật được hỗ trợ bởi Active Directory
4. Active Directory và DNS
5. Cấu trúc logic của Active Directory
6. Cấu trúc vật lý của Active Directory
7. Vai trò của Domain
8. Cài đặt Active Directory
II) Hệ thống tên miền DNS 
1. Giới thiệu về DNS
2. Vùng
3. Máy chủ miền
4. Giải pháp đổi tên
5. DNS động
6. Cài đặt và cấu hình DNS
III) Dịch vụ DHCP 
1. Giới thiệu về dịch vụ DHCP
2. Quá trình cấp phát động của DHCP
3. Tiến trình thay mới
4. Phạm vi cấp phát
5. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP
IV – Các loại User Account trong Windows Server 2003
VI –  Nhóm và Chính sách nhóm
VII – Quyền truy cập NTFS
VIII – Internet Information Servives(IIS)
IX – Mail Server.
X – Routing and Remote Access Services (RRAS) .

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hoàng Văn Thủy
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 4MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?thyy87yyjnja058
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *