Quy Hoạch Khu Công Nghiệp: Thiết kế mặt bằng – Ts.Kts.Vũ Duy Từ, 239 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Phần 1. Quy hoạch khu công nghiệp và thiết kế mặt bằng
– Chương 1. Bố trí các xí nghiệp và quy hoạch công nghiệp
– Chương 2. Mặt bằng tổng thể các xí nghiệp công nghiệp
– Chương 3. Trang thiết bị kĩ thuật và hoàn thiện xây dựng trong xí nghiệp
Phần 2. Nhà sản xuất
– Chương 4. Quy định chung thiết kế nhà sản xuất
– Chương 5. Cơ sở vật lí kĩ thuật tạo lập điều kiện lao động trong nhà SX
– Chương 6. Nhà sản xuất một tầng
– Chương 7. Nhà sản xuất nhiều tầng
– Chương 8. Bao che mặt ngoài nhà sản xuất
– Chương 9. Nhà phục vụ sinh hoạt công cộng trong các xí nghiệp
– Chương 10. Điển hình hóa thiết kế nhà phục vụ trong xí nghiệp
Phần 3. Kho và công trình kĩ thuật trong xí nghiệp công nghiệp
– Chương 11. Kho trong xí nghiệp công nghiệp
– Chương 12. Các công trình kĩ thuật trong xí nghiệp công nghiệp
– Chương 13. Giải pháp kinh tế trong thiết kế kiến trúc công nghiệp
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : internet
Tác giả : Vũ Duy Từ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 83MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?bn86pzgevw5h09f
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *