Liên hệ

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:


One Comment

  1. Tôi đang làm bên công ty Đóng tàu, tôi muốn tìm hiểu và học 1 phần mềm về hệ thống đường ống trong tàu (để vẽ thi công, dự toán vât tư..) xin công ty cho tôi biết nên học phần mềm nào phù hợp nhất. xin cám ơn!

Comments are closed.