[Silde bài giảng] Công nghệ khai thác dầu khí – Pgs.Ts.Lê Phước Hảo

1. Giới thiệu, yêu cầu và nội dung môn học

2. Các tính chất của đá và chất lưu

3. Dòng chảy trong giếng

4. Quy trình hoàn thiện giếng

5. Hoàn thiện giếng khai thác

6. Giếng đa nhánh

7. Công nghệ bắn mở vỉa

8. Khảo sát độ nhạy của Các thông số bắn mở vỉa nhờ phương pháp phân tích điểm nút

9. Gọi dòng sản phẩm

10. Ứng dụng công nghệ coiled tubing trong đo log, bắn mở vỉa, xử lý axit và cứu sự cố

11. Khảo sát giếng

12. Tối ưu hoá thử vỉa

13. Công nghệ duy trì áp suất vỉa

14. Mô hình dịch chuyển chất lưu trong vi lỗ rỗng

15. Các biện pháp xử lý nước bơm ép ở mỏ Bạch Hổ

16. Nguyên nhân gây nhiễm ban thành hệ và hiệu ứng skin

17. Phương pháp xử lý axit

18. Phương pháp nứt vỉa thủyy lực

19. Phương pháp trái nổ

20. Lựa chọn công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng ở mỏ Bạch Hổ

21. Xử lý vùng cận đáy giếng mỏ Bạch Hổ bằng nhũ tương dầu -axít

22. Phương pháp khai thác tự phun

23. Thiết bị lòng giếng

24. Các hệ thống thiết bị khai thác dầu

25. Tổng quan các phương pháp khai thác cơ học và lựa chọn tối ưu

26. Phương pháp gaslift

27. Bơm ly tâm điện chìm

28. Các phương pháp thu hồi dầu tăng cường

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Pgs.Ts.Lê Phước Hảo
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?wvwzppbts7331k2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *