[Silde Bài giảng] Công nghệ phần mềm – Dương Anh Đức, 609 Trang

Module 1. Các kinh nghiệm quí của Công nghệ phần mềm
Module 3. Giới Thiệu Về Hướng Đối Tượng
Module 4.Tổng Quan Về Xác định Yêu Cầu Người Dùng
Module 5. Tổng Quan về Phân tích và Thiết ke
Module 6. Phân tích Kiến trúc
Module 7. Use-Case Analysis
Module 8. Thiết kế kiến trúc
Module 9. Giới thiệu RUP
Module 10. Architecture and the UML
Module 11. Thiết kế Use-Case
Module 12. Thiết kế Subsystem
Module 13. Thiết kế Class

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Dương Anh Đức
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 3.36 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?4j3a8534qu92sam
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *