[Silde bài giảng] Giới Thiệu Plaxis v8.2 – Ts.Nguyễn Hồng Nam, 21 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Khái quát về mô hình
• Xác định số liệu hình học
• Tạo lưới phần tử
• Xác định các điều kiện biên
• Xác định các giai đoạn tính
• Tính toán
• Phân tích kết quả Hình học là thể hiện bài toán vật lý
• Bao gồm điểm (point), đường (Line) và vùng (Cluster)
• Xác định các lớp đất, phần tử kết cấu và lực tác dụng
Điểm (Points)
• Bắt đầu và kết thúc của đường (Lines)
• Định vị các điểm neo
• Các lực tập trung
• Khống chế điểm
• Làm mịn cục bộ lưới phần tử

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Hồng Nam
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 469.06 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?ydyhupzrudhdll3
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *