[Silde bài giảng] Lập trình trên môi trường Windows với ADO.NET – Minh Tuấn

zxcGiới thiệu
– ADO.NET
– Chiến lược truy xuất dữ liệu
– .NET Data Provider
Connected Model
– Kết nối vào CSDL
– Thực hiện lệnh
Disconnected Model
– DataTable
– DataColumn
– DataRow
– Thực hiện lệnh

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Minh Tuấn
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 0.5MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?tmmkdhodjvw
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *