[Silde bài giảng] Trí tuệ nhân tạo – Trần Ngân Bình, 200 Trang

Chương 1. Giới thiệu Trí Tuệ Nhân Tạo

Chương 2. Phép tính vị từ

Chương 3. Cấu trúc và chiến lược dùng cho tìm kiếm trên không gian trạng thái (TK-KGTT)

Chương 4. Tìm kiếm heuristic

Chương 5. Điều khiển và cài đặt TK-KGTT

Chương 6: Giải quyết vấn đề tri thức chuyên sâu

Chương 7: Suy luận với thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.

Chương 8. Suy luận tự động (Automatic reasoning)

Chương 9. Học máy

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Ngân Bình
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 4.81 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?rxuedzec01da06c
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *