[Slide Bài giảng] Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật – Lê Sỹ Vinh, 199 Trang

 

http://www.thuvienso.info Bài 1. Giới thiệu
Bài 2. Kiểu dữ liệu danh sách
Bài 3. Độ phức tạm thuật toán
Bài 4. Hàng đợi và ngăn xếp
Bài 5. Sắp xếp
Bài 6. Tìm kiếm
Bài 7. Đồ Thị
Bài 8. Đồ Thị (tt)
Bài 9. Cây
Bài 10. Một số vấn đề khác trong đồ thị
Bài 11. Thiết kế thuật toán
Bài 12. Thiết kế thuật toán (Quy hoạch động)
Bài 13. Thiết kế thuật toán (tham ăn)
Bài 14. Bảng băm

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Sỹ Vinh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.69MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?971w111z8na7mex
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *