[Slide bài giảng] Cơ sở dữ liệu – ĐH Công Nghệ Thông Tin, 350 Trang

http://www.thuvienso.info
Bài 1: Các khái niệm của một hệ CSDL
Bài 2: Các mô hình CSDL
Bài 3: Mô hình dữ liệu quan hệ (của Codd)
Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ
Bài 5: Ngôn ngữ SQL
Bài 6: Ngôn ngữ tân từ
Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn trong một CSDL
Bài 8: Tối ưu hóa câu hỏi bằng đại số quan hệ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 650KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?bdn6jceudj3jmjf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *