[Slide Bài giảng] Cơ sở dữ liệu – ĐH Khoa Học Tự Nhiên, 450 Trang

Chương 1. Tổng quan về CSDL
Chương 2. Mô hình thực thể-kết hợp (Entity-Relationship)
Chương 3. Mô hình dữ liệu quan hệ
Chương 4. Đại số quan hệ
Chương 5. SQL
Chương 6. Phép tính quan hệ
Chương 7. Ràng buộc toàn vẹn
Chương 9. TỐI ƯU TRUY VẤN

 

Nguồn : Internet
Tác giả : ĐHTN
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 5.58 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?7t09nw8sjaasn10
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *