[Slide Bài giảng] Cơ Sở Dữ Liệu – Ths.Lương Thị Ngọc Khánh, 309 Trang

http://www.thuvienso.info
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ liệu, xét dạng chuẩn và phân rã các ược đồ cơ sở dữ liệu đạt chuẩn tốt nhất, truy vấn trên cơ sở dữ liệu.
• Gôm 7 chương:
– Chương 1: Giới thiệu
– Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ
– Chương 3: Ngôn ngữ SQL
– Chương 4: Ràng buộc toàn vẹn
– Chương 5: Phụ thuộc hàm
– Chương 6: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
– Chương 7: Tối ưu hóa câu truy vấn

• Số Tín chỉ: 4 (45,0,,0,105)
• Số tiết: 75 LT: 45 TH: 30
• Đánh giá:
– Điểm thứ 1: 10% Kiểm tra trên lớp
– Điểm thứ 2: 20% Kiểm tra thực hành giữa kỳ
– Điểm thứ 3: 70% Thi viết cuối kỳ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lương Thị Ngọc Khánh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?58355kd43p9ljj6
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *