[Slide Bài giảng] Hệ điều hành Linux – Lê Đình Long, 165 Trang

 

zxc
Chương 1 Giới thiệu
 Linux là gì?
 Lịch sử phát triển Linux
 Tổ chức Free Software Foundation(FSF)
 Vài đặc điểm chính
 Những mặt hạn chế
 Các bản phân phối Linux (distro)
 Một số phần mềm nguồn mở
 Tương lai của Linux
Chương 2 Cài đặt Linux
 Thu thập thông tin phần cứng
 Phân vùng đĩa cứng
 Chọn môi trường cài đặt
 Tạo phân vùng và hệ thống file Linux
 Cài đặt phần mềm
 Cấu hình sau khi cài đặt
Chương 4 Các lệnh cơ bản
 Kiến trúc hệ thống Linux
 Giới thiệu về shell
 Hệ thống file
 Các lệnh thường dùng
 Quản lý file và thư mục
 Một số tính năng của bash shell
 Một số lệnh hữu ích
Chương 5 Soạn thảo bằng Vi
 Các chế độ làm việc
 Bắt đầu và kết thúc Vi
 Di chuyển con trỏ
 Soạn thảo
 Một số lệnh đặc biệt
 Vim – Vi-Improved
Chương 6 Quản trị căn bản
 Tài khoản superuser
 Quá trình khởi động và ngừng hệ thống
 Quản trị dịch vụ
 Quản trị tài khoản người dùng
 Quản trị hệ thống file
 Quản trị gói phần mềm
 Kiểm soát tiến trình (process)
Chương 7 BASH shell

 Gọi thực thi bash shell
 Biến shell
 Gán tắt (alias) lệnh
 Tùy biến môi trường
 Điều khiển tác vụ (job)
 Lập trình shell
 Tác vụ tự động
Chương 8 Thiết lập và sử dụng mạng
 Căn bản về TCP/IP
 Thiết bị mạng
 Cấu hình mạng TCP/IP
 Công cụ quản trị mạng
 Ứng dụng mạng
 Network File System (NFS)
Chương 9 Hệ thống X Windows
 Giới thiệu X Window
 Các thành phần của hệ thống X
 Cấu trúc thư mục XFree86
 Cấu hình X
 Thực thi X
 X font server
 Font và bộ gõ tiếng Việt
 Hiển thị từ xa

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Đình Long
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.48 MB

 
 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?u9zdlgonzjt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *