[Slide Bài giảng] Kỹ thuật lập trình – Đặng Bình Phương, 300 Trang

 

 

zxc
Đối tượng: Sinh viên năm nhất
Thời gian: 45 tiết LT + 45 tiết TH
Môn học tiên quyết: Nhập môn lập trình
Tuần 1, 2: Ôn tập về kỹ thuật lập trình cơ bản
Tuần 3, 4: Biến con trỏ và các kỹ thuật cơ bản
Tuần 5, 6: Kỹ thuật lập trình trên chuỗi ký tự
Tuần 7, 8, 9: Dữ liệu kiểu cấu trúc
Tuần 10, 11: Tập tin
Tuần 12, 13: Kỹ thuật lập trình đệ quy cơ bản
Tuần 14: Các kỹ thuật thao tác trên bit
Tuần 15: Ôn tập

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Bình Phương
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 15.65 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?d523o58msjg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *