[Slide bài giảng] Kỹ Thuật Nâng Vận Chuyển – Nhiều Tác Giả, 300 Trang

– Chương 1. Những vấn đề chung

– Chương 2. Các thiết bị mang vật
– Chương 3. Dây & các chi tiết quấn, hướng dây
– Chương 4. Các thiết bị phanh hãm
– Chương 5. Cơ cấu nâng
– Chương 6. Cơ cấu di chuyển
– Chương 7. Cơ cấu thay đổi tầm với
– Chương 8. Cơ cấu quay
 

Like để kích hoạt link

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 47MB

Link

https://1drv.ms/u/s!AnkKm5NpaV7fgoFbqgmt5RuKG3YDTQ?e=TgGG32

Prusa P250
 
 
 
6.660.000  – 7.560.000 
-10%
Prusa P200
 
 
 
 4.950.000 
-3%
 
 
 

PHỔ THÔNG

Delta 180 – 220

5.500.000  – 6.280.000 

Leave a Reply

Your email address will not be published.