[Slide Bài giảng] Lập trình trên môi trường Windows với C# – Trần Duy Hoàng

– Ngôn ngữ C# – Phần 1,2,3
– Windows control – Phần 1

 Form
 TextBox
 CompoBox
 Thuộc tính, hàm chung
 Dialog thông dụng
– System.IO
 Quản lý tập tin
 Đọc ghi tập tin
 Nén tập tin
– Windows form – Phần 2
 MaskEditBox
 CheckBox
 RadioButton
 Panel
 ListView
 TreeView
 Timer
 SendKey
 Thiết kế layout
 Dock, Anchor
– GDI+
 Đối tượng Graphic
 Pen
 Brush
 Invalidate
 Tạo form có hình dạng bất kỳ
 Kỹ thuật chống flicker
– XỬ LÝ CONTROL
 Tạo Control
 Delegate và Event
– XML
 3 qui tắc của xml
 Các khái niệm
 Đọc file xml
 Ghi file xml

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Duy Hoàng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.54MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?imbky334qardklg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *