[Slide bài giảng] Ngôn ngữ Lập trình C++ – Trần Minh Châu, 300 Trang

– Nội dung chính
• Mã máy, Hợp ngữ, và ngôn ngữ bậc cao
• Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao
• Lịch sử C và C++
• Hệ thống và môi trường lập trình C++
• Giới thiệu về C++
+ ví dụ về chương trình C++ đơn giản
+ khái niệm biến
+ vào ra dữ liệu
+ các phép toán số học
+ ra quyết định – các phép toán quan hệ
– Mục lục 
1. Giới thiệu lập trình, ngôn ngữ lập trình, và ngôn ngữ C++
2. Các phép toán, kiểu dữ liệu cơ bản, các cấu trúc điều khiển
3. Chương trình con
4. Mảng
5. Con trỏ và xâu ký tự
6. Cấu trúc dữ liệu trừu tượng
7. Các dòng ra/vào (Input/Output Stream), file dữ liệu (File Processing)
8. So sánh C và C++
9. Các chủ đề mở rộng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Minh Châu
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 3.1MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?7o84l13oq995y5u
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *