[Slide bài giảng] Ngôn ngữ lập trình – Nguyễn Văn Linh

 

zxc
Mở đầu
Kiểu dữ liệu
Kiểu dữ liệu sơ cấp
Kiểu dữ liệu có cấu trúc
Kiểu do người dùng định nghĩa
Chương trình con
Ðiều khiển tuần tự
Lập trình hàm
Lập trình logic
– Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình, qua đó người sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng chúng một cách tốt hơn và trên cơ sở kết hợp với lý thuyết chương trình dịch để tạo ra một ngôn ngữ mới.
– Cung cấp các xu hướng lập trình để sinh viên có thể tiếp cận nhanh với chúng và có được sự lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp khi cần giải quyết các đề án tin học trong thực tế.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Văn Linh
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 197.61 KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?vz8c56g43il3py5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *