[Slide Bài giảng] Tương Tác Người-Máy – Ts.Bùi Thế Duy, 141 Trang

 

http://www.thuvienso.info Xây dựng khả năng thiết kế tốt cho những hệ thống tương tác ở các mức kỹ thuật, tính năng và nhận thức (cognitive) thông qua sự hiểu biết về  các thách thức đang đối mặt với những người dùng của một hệ thống;   Thu được một quy trình làm việc hợp lý để thiết kế giao diện; Khám phá và yêu thích môn họcTương Tác Người–Máy. Con người là một trong những thành phần thiết yếu của các hệ thống này
Tương tác người-máy hay giao tiếp người-máy là một phân ngành của công nghệ thông tin nghiên cứu về tương tác giữa người sử dụng và máy tính. Đây là một bộ môn liên ngành giữa khoa học máy tính và các lĩnh vực khác. Tương tác giữa người và máy thực hiện thông qua giao diện người dùng bao gồm phần cứng (v.d. các thiết bị xuất và nhập) và phần mềm (v.d. thông tin chuyển đến người dùng thế nào và ra làm sao). Người sử dụng truyền đến máy tính câu hỏi, mục tiêu hay yêu cầu thực của mình. Trong khi đó, máy tính chuyển ngược trở lại người sử dụng thông tin về trạng thái của máy tính, trả lời cho những câu hỏi người sử dụng đặt ra hay đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.
Con người-máy tính tương tác (HCI) là một môn học chuyên nghiệp mà địa chỉ thiết kế, thẩm định, và thực hiện các tính toán dựa trên tương tác và hệ thống máy tính cho lợi ích của việc sử dụng con người. nghiên cứu HCI được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và phổ biến rộng rãi các thiết bị tính toán ngày càng tăng trong xã hội chúng ta. Với trọng tâm vào việc công nghệ máy tính thân thiện hơn, HCI đã nổi lên như một khu vực năng động, nhiều mặt, các nghiên cứu đó kết hợp lý thuyết của khoa học, kỹ thuật và thiết kế cũng như các khái niệm và phương pháp từ tâm lý học, nhân chủng học, xã hội học, và kiểu dáng công nghiệp -với những mối quan tâm kỹ thuật của máy tính.
Các bậc thầy của khoa học trong con người-máy tính tương tác được thiết kế để cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các khái niệm, thiết kế, triển khai và đánh giá các ứng dụng phần mềm và công nghệ điện toán vì lợi ích của người sử dụng, cho dù người sử dụng tạo thành một cá nhân, một nhóm, một tổ chức, hoặc xã hội. Trong suốt chương trình giảng dạy những mối quan tâm của con người, công nghệ, và tổ chức được AP và giải quyết trong đội dự án dựa trên kinh nghiệm học tập

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bùi Thế Duy
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.18 MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?5bmfvn2ssbaw4ss
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *