Sổ tay Quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất 2 – Nguyễn Bin, 451 Trang

zxc

 

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất” bao gồm 2 tập. Đây là tập 1 có 2 phần như: Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất, thủy động lực học và các quá trình thủy cơ, được xuất bản lần đầu 1978, tái bản lần thứ nhất 1992. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và thiết kế phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước như hiện nay, sự phát triển của công nghiệp hóa chất, thực phẩm ngày càng phát triển mạnh. Đặt biệt là trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Cuốn sách này đã được tái bản lần 2, nội dung được bổ sung khá hoàn chỉnh.

Tập 1 giới thiệu những nội dung: Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất. Thủy động lực học và các quá trình thuỷ cơ.

Tập 2 giới thiệu những nội dung: Các quá trình nhiệt. Các quá trình chuyển khối. Vật liệu chế tạo thiết bị và tính toán cơ khí.

Sách là tài liệu tham khảo, học tập cho cán bộ giảng dạy cho sinh viên, học sinh, cán bộ phòng thí nghiệm của các ngành hóa, thực phẩm… trong các trường Đại học và chuyên nghiệp.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Bin
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?ydzmrwqlwzw
[/like-gate]

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *