Tài liệu cấu trúc máy tính và hợp ngữ – Phạm Hùng Kim Khánh, 139 Trang

Máy tính số (Digital computer) là máy giải quyết các vấn đề bằng cách thực hiện các chỉ thị do con người cung cấp. Chuỗi các chỉ thị này gọi là chương trình (program). Các mạch điện tử trong một máy tính số sẽ thực hiện một số giới hạn các chỉ thị đơn giản cho trước. Tập hợp các chỉ thị này gọi là tập lệnh của máy tính. Tất cả các chương trình muốn thực thi đều phải được biến đổi sang tập lệnh trước khi được thi hành. Các lệnh cơ bản là:
– Cộng 2 số.
– So sánh với 0.
– Di chuyển dữ liệu.
Tập lệnh của máy tính tạo thành một ngôn ngữ giúp con người có thể tác động lên máy tính, ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ máy (machine language). Tuy nhiên, hầu hết các ngôn ngữ máy đều đơn giản nên để thực hiện một yêu cầu nào đó, người thiết kế phải thực hiện một công việc phức tạp. Đó là chuyển các yêu cầu này thành các chỉ thị có chứa trong tập lệnh của máy. Vấn đề này có thể giải quyết bằng cách thiết kế một tập lệnh mới thích hợp cho con người hơn tập lệnh đã cài đặt sẵn trong máy (built-in). Ngôn ngữ máy sẽ được gọi là ngôn ngữ cấp 1 (L1) và ngôn ngữ vừa được hình thành gọi là ngôn ngữ cấp 2 (L2).
Chương 1. Tổng quan về cấu trúc máy tính
Chương 2. Tổ chức CPU
Chương 3. Bộ nhớ
Chương 4. Bus
Chương 5. Tổ chức Vào/Ra

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Hùng Kim Khánh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.25MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?zouuzmhmdzy
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *