Tài Liệu Lập Trình Shell Trên Linux – Huỳnh Thúc Cước, 80 Trang

Trước khi bắt tay vào viết những ứng dụng không cần tới các ngôn ngữ lập trình phức tạp khác, chương này sẽ đề cập cách tiếp cận với ngôn ngữ kịch bản (script) của hệ vỏ (shell, từ đây sẽ gọi là shell script), dùng điều khiển và tương tác với Linux. Khi tiếp cận với DOS, DOS cung cấp một shell để tạo các xử lí theo lô trên những tập tin *.bat, tương đối rõ ràng, đơn giản. Tuy nhiên shell của DOS không mạnh và hữu dụng bằng shell script trên Linux. Tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức vừa đủ để người dung UNIX/LINUX có thể dùng shell tạo ra các chương trình thực thi hữu hiệu, thậm chí còn có thể dùng shell để thực hiện được mọi thao tác kiểm soát hệ điều hành (như các nhà chuyên nghiệp vẫn nói). Những đích chính cần đạt được như sau:
1.Shell và mục đích sử dụng
2.Cú pháp và cách điều khiển các lệnh của ngôn ngữ shell
3.Hiển thị và thể hiện màu sắc
4.các ví dụ thực hành

Mọi thứ được thực hiện trên Unix đều bởi tiến trình. Vậy tạo ra tiến trình như thế nào ? Cách thứ nhất là viết ra các chương trình mà các chương trình này biết cách tạo ra tiến trình (C/C++). Tuy nhiên cách này đòi hỏi nhiều hiểu biết và nỗ lực. Cũng như các hệ điều hành làm việc kiểu ảo khác, Unix hổ trợ một phương tiện xử lí lệnh làm giao diện giữa lệnh máy (mà người dùng đưa vào) và việc thực thi của lệnh đó (bởi Unix). Phương tiện đó gọi là shell. Từ khi ra đời Unix đã có vài kiểu shell, đó là Bourne, C, Korn shell. Thực ra shell làm gì ? Tòan bộ mục đích của shell là để khởi động các tiến trình xử lí lệnh đưa vào: yêu cầu đưa (dòng) lệnh vào, đọc đầu vào, thông dịch dòng lệnh đó, và tạo ra tiến trình để thực hiện lệnh đó. Nói cách khác shell quét dòng lệnh đưa vào máy tính, cấu hình môi trường thực thi và tạo tiến trình để thực hiện lệnh.
– Linux là hệ điều hành mỡ hiện nay đang được sử dụng khá phổ biến và và Shell là công cụ cực mạnh không thể bỏ qua được trong Linux
– Mục lục
1. Shell của  Unix/Linux
2. Sử dụng  Shell như ngôn ngữ lập trình
3. Cú pháp ngôn ngữ Shell
4. Dò lỗi (debug) của script
5. Hiển thị màu sắc  (color)
6. Xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ Script
7. Kết chương
8. Một số tóm tắt

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Huỳnh Thúc Cước
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.16MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] <td>http://www.mediafire.com/?gwmghqdnymx/td>
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *