Tài liệu tham khảo Ngôn ngữ lập trình PHP – Ban chỉ đạo CNTT, 115 Trang

Phần I. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP
– Chương 1. Ngôn ngữ lập trình PHP
– Chương 2. Các thành phần của MySQL
– Chương 3. Phương pháp Fast Template trong PHP
Phần II. Hệ cơ sở dữ liệu MySQL
– Chương 1. Giới thiệu ngôn ngữ MySQL
– Chương 2. Các thành phần của MySQL
– Chương 3. Các lệnh thao tác với CSDL
– Chương 4. Hệ thống quyền truy nhập cơ sở dữ liệu trong MySQL

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ban chỉ đạo CNTT
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 540.28 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?b2zth2kloom
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *