Thiết kế bích chủ động

MỤC LỤC

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1 : XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT. 2

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG.. 3

CHƯƠNG 3  : CHỌN DẠNG PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 4

CHƯƠNG 4 : CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CÔNG.. 6

CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG.. 11

CHƯƠNG 6 : XÁC ĐỊNH LƯỢNG DƯ TRUNG GIAN VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN.. 19

CHƯƠNG 7 : XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT. 27

CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ.. 40

KẾT LUẬN.. 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 45

 

http://www.mediafire.com/?2eopjzo71yijp38

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.