Thiết kế cơ khí theo tham số và hướng đối tượng – Nhiều tác giả, 133 Trang

 

Mở đầu
Chương 1: Tổng quan về thiết kế tham số và hướng đối tượng
Chương 2: Những khái niệm ban đầu
Chương 3: Phác thảo
Chương 4: Mô hình hóa chi tiết máy
Chương 5: Mô hình đặc
Chương 6: Thiết kế chi tiết kim loại tấm
Chương 7: Lắp ráp
Chương 8: Xuất bản vẽ
Chương 9: Các tiện tích
Chưưng 10: Hợp tác thiết kế

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?7g1hrhxedc6dd2a
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.