Thiết kế hệ Logic PLC – Lê Thành Sơn, 94 Trang

Trong thực tế công nghệ có nhiều đại lượng vật lý cần điêù khiển và quan tâm đến giá trị của nó tại một thời điểm có thể là lớn hay nhỏ quá trình điều đó gọi là điều khiển qúa trình. Nhưng ngoài ra còn có một điều khiển khác trong quá trình sản xuất cần quan tâm tới đó là việc đồng bộ quá trình làm việc của toàn bộ hệ thống. Khi đó ta chỉ quan tâm đến trạng thái của các thiết bị đang làm việc hay nghỉ quá trình này gọi là điều khiển lôgic. Điều khiển lôgic xuất phát từ thực tế ngoài việc thiết bị làm việc như thế nào người ta còn phải quan tâm tới việc khi nào cho thiết bị làm việc, khi nào cho thiết bị nghỉ để đạt được hiệu quả cao trong quá trình điều khiển. Vậy trong điều khiển lôgic ta cần quan tâm tới 2 trạng thái do đó về mặt tín hiệu người ta quan tâm đến 2 trạng thái: Trạng thái cao(High) và trạng thái thấp (low).Thông thường trong thiết kế điều khiển logic người ta ngầm qui ước thiết bị đang làm việc có trạng thái Logic 1 hay trạng thái cao còn khi thiết bị đang nghỉ thì ở mức lôgic 0 hay trạng thái thấp. Tuy nhiên việc quy ước trên chỉ là tương đối mà tuỳ theo thiết bị điều khiển mà tương ứng với 0 là điểm nghỉ và là điều khiển làm việc hoặc ngược lại còn nếu con người chủ động áp đặt 1 là làm việc thì chọn thiết bị cho phù hợp và có thể đặt ngược lại.
Phần I: Giới thiệu chung về điều khiển logic và thiết bị PLC
Phần II: Giới thiệu họ vi điều khiển MSC-51.
Phần III: Thiết kế mạch điều khiển Logic có lập trình.
Phần IV: Thiết kế mạch ghép nối với máy tính để lập trình PLC.
Phần V: Thiết kế phần mềm để lập trình cho PLC

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Thành Sơn
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?gugp4j9d79zt6tr
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *