Thiết kế và đánh giá thuật toán – Trần Tuấn Minh, 122 Trang

Chương 1 : Giới thiệu thiết kế, đánh giá thuật toán
Chương 2 : Phương pháp chia để trị
Chương 3 : Phương pháp quay lui
Chương 4 : Phương pháp nhánh cận
Chương 5: Phương pháp tham lam
Chương 6 : Phương pháp quy hoạch động
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Tuấn Minh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.48 MB

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?mk2f4limytm
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *