Thông tin vi ba-vệ tinh – Ts.Nguyễn Văn Tuấn, 86 Trang

 

Đề cương
Chương 1 – Tổng quan về hệ thống vi ba số
Chương 2 – Các cơ sở về sóng vô tuyến – pha đinh – thiết bị vi ba số
Chương 3 – Thiết kế tuyến vi ba
Chương 4 – Khái niệm chung về thông tin vệ tinh
Chương 5 – Trạm mặt đất và vệ tinh
Chương 6 – Tính toán tuyến thông tin vệ tinh

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?b7vmrglr5dtxa11
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *