Thực hành tin học căn bản – Nguyễn Nhị Gia Vinh, 68 Trang

 

1. Thi hành ứng dụng và thao tác trên cửa sổ (window)
2. Thao tác trên màn hình nền (Desktop)
3. Sử dụng đồng hồ hệ thống (Clock) trên thanh Taskbar
4. Xem/thay đổi các qui ước hiển thị về Date, Time, Number, Currency của hệ thống
5. Dùng Windows Explorer để quản lý thư mục (Folder) và tập tin (File)
6. Sử dụng chức năng tìm kiếm tập tin và thư mục (Start/ Search/ For Files or Folders)
7. Dùng Windows Explorer để quản lý thư mục (Folder) và tập tin (File)
8. Sử dụng chương trình hỗ trợ tiếng Việt: Vietkey, Unikey.
9. Gọi ứng dụng Microsoft Word và thực hiện
10. Định lề trang in (File/ Page Setup) theo các kích thướ
11. Tạo văn bản (với Font: Times New Roman, Size: 12)
————–

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Nhị Gia Vinh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.44 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?9jnzdvo4j8tm9c5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *