Thực trạng và cỏc giải phỏp nõng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ những năm vừa qua

Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vụ cựng quan trọng thuộc đầu tư phát triển . Để xõy dựng và nõng cấp cơ sở hạ tầng , cũng như tạo ra cỏc tài sản cố định chỳng ta phải đầu tư Xây dựng cơ bản . Những năm vừa qua, tỡnh hỡnh đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ được chỳ trọng và đó cú những thành quả nhất định, gúp phần đáng kể trong cụng cuộc phỏt triển kinh tế – xó hội của tỉnh. Đó cũng chớnh là lý do em chọn đề tài “Thực trạng và cỏc giải phỏp nõng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ những năm vừa qua “ .
Đề tài gồm 3 chương :
Chương 1- Lý luận chung về đầu tư Xây dựng cơ bản
Chương 2 – Thực trạng về đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ những năm vừa qua.
Chương3- Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả thực hiện cụng tỏc đầu tư Xây dựng cơ bản trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ.

 

http://www.mediafire.com/?eaacqtsib9dr5i7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.