Thực trạng và một số kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng thanh toán diện tử ở Trung tõm Thụng tin Thương mại

Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thương mại điện tử ( TMĐT) ra đời là kết quả hợp thành của nền “ kinh tế số hóa” và “ xó hội thụng tin”. TMĐT bao trùm một phạm vi rộng lớn các hoạt động kinh tế và xó hội, nú mang đến lợi ích tiềm năng và đồng thời cả thách thức cho người sử dụng.
TMĐT đang phát triển nhanh trên bỡnh diện toàn cầu, tuy hiện nay đang áp dụng chủ yếu ở các nước công nghiệp phát triển nhưng các nước đang phát triển cũng đó bắt đầu tham gia. Toàn cầu đang hướng tới giao dịch thông qua TMĐT .
Thanh toán điện tử là yêu cầu cấp thiết cần được nghiên cứu và ứng dụng để phát triển hoàn thiện các hoạt động TMĐT. Tuy cơ sở hạ tầng phục vụ cho TMĐT của Việt Nam cũn chưa hoàn thiện, song cùng với xu hướng hội nhập quốc tế, Việt Nam cũng đó bước đầu tham gia và từng bước thử nghiệm các công cụ thanh toán điện tử.
Thời gian qua Trung tâm Thông tin Thương mại- Bộ Thương mại đó thực hiện dự ỏn chạy thử nghiệm chương trỡnh thanh toỏn trong TMĐT và cũng đạt được một số thành tựu nhất định.
TMĐT đưa lại lợi ích tiềm tàng giúp người tham gia thu được thông tin về thị trường và đối tác, giảm chi phí, mở rộng quy mô doanh nghiệp, rút ngắn chu kỳ kinh doanh và đặc biệt với nước đang phát triển đây là cơ hội tạo bước tiến nhảy vọt, rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến.
Xuất phát từ thực tế này, em đã chọn đề tài: “Thực trạng và một số kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng thanh toán diện tử ở Trung tõm Thụng tin Thương mại ” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình. Mục đích của luận văn là thông qua việc nghiên cứu hoạt động thanh toán điện tủ, trên cơ sở những lý luận đã được học để đưa ra những biện pháp thiết thực góp phần đẩy mạnh hoạt động thanh toán điện tử ở Trung tâm Thông tin Thương mại, nơi em thực tập tốt nghiệp.
Nội dung dự kiến bài viết của em gồm 3 phần:
Chương I: Vấn đề thanh toán điện tử và môi trường cho hoạt động thanh toán điện tử ở Việt Nam.
Chương II: Mô hỡnh thanh toỏn trong TMĐT ở Trung tâm Thông tin Thương mại.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh thanh toán điện tử ở Trung tâm Thông tin Thương mại.

 

http://www.mediafire.com/?958h0f1vqhfxnzu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.