Thủy Lực Tập 1 – Gs.Ts.Vũ Văn Tảo | Gs.Ts.Nguyễn Cảnh Cầm, 462 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Chương 1. Mở đầu
Đ1-1.   Định nghĩa khoa học thủy lực.
Đ1-2.   Sơ lược lịch sử phát triển khoa học thủy lực
Đ1-3.   Khái niệm chất lỏng trong thủy lực
Đ1-4.   Những đặc tính cơ bản của chất lỏng
Đ1-5.  Lực tác dụng
Đ1-6.   ứng suất tại một điểm
Chương 2. Thủy tĩnh học
Đ2-1.   áp suất thủy tĩnh – áp lực
Đ2-2.  Hai tính chất cơ bản của áp suất thủy tĩnh
Đ2-3.  Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng
Đ2-4.  Tích phân phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng
Đ2-5.  Mặt đẳng áp
Đ2-6.   Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực
Đ2-7.   Sự cân bằng của chất lỏng trong những bình chứa chuyển động
Chương 3. Cơ sở động lực học chất lỏng
Đ3-1.   Những khái niệm chung
Đ3-2.   Chuyển động không ổn định và chuyển động ổn định
Đ3-3.   Quỹ đạo – đường dòng
Đ3-4.   Dòng nguyên tố, dòng chảy
Đ3-5.   Những yếu tố thủy lực của dòng chảy
Đ3-6.   Phương trình liên tục của dòng chảy ổn định
Đ3-7.   Phương trình Bécnuiy của dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng chảy ổn định
Đ3-8.   Phương trình Bécnuiy của dòng nguyên tố chất lỏng thực chảy ổn định
Đ3-9.   ý nghĩa năng lượng và thủy lực của phương trình Bécnuiy viết cho dòng nguyên tố chảy ổn định
Đ3-10.  Độ dốc thủy lực và độ dốc đo áp của dòng nguyên tố
Đ3-11.   Phương trình Bécnuiy của toàn dòng (có kích thước hữu hạn) chất lỏng thực chảy ổn định
Đ3-12.  ứng dụng của phương trình Bécnuiy trong việc đo lưu tốc và lưu lượng
Đ3-13.   Phương trình động lượng của toàn dòng chảy ổn định
Đ3-14.   Phân loại dòng chảy
Đ3-15.  Hai phương pháp nghiên cứu sự chuyển động của chất lỏng
Đ3-16.   Phương trình vi phân của đường dòng
Đ3-17.  Đường xoáy, ống xoáy, phương trình vi phân của đường xoáy
Đ3-18. Phân tích chuyển động của một phần tử chất lỏng. Chuyển động thế và chuyển động xoáy
Đ3-19.  Chuyển động thế, hàm số thế, hàm số dòng
Đ3-20.  Vài thí dụ đơn giản về chuyển động thế
Đ3-21.   Phương trình vi phân liên tục của chất lỏng không nén được
Đ3-22.   Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý tưởng (phương trình Ơ-le)
Đ3-23.   Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý tưởng viết dưới dạng phương trình Gơrômêcô
Đ3-24.   Tích phân hệ thống phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý tưởng
Đ3-25.   Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng nhớt(phương trình Naviê-Stốc)
Chương 4. Tổn thất cột nước trong dòng chảy 
Đ4-1.   Những dạng tổn thất cột nước
Đ4-2.   Phương trình cơ bản của dòng chất lỏng chảy đều
Đ4-3.   Hai trạng thái chuyển động của chất lỏng
Đ4-4.   Trạng thái chảy tầng trong ống
Đ4-5.   Sự quá độ từ trạng thái chảy tầng sang trạng thái chảy rối
Đ4-6.   Trạng thái chảy rối trong ống
Đ4-7.   Công thức tổng quát Đácxy tính tổn thất cột nước hd trong dòng chảy đều. Hệ số tổn thất dọc đường l. Thí nghiệm Nicurátsơ
Đ4-8.   Công thức Sedi. Công thức xác định những hệ số l và C để tính tổn thất cột nước dọc đường của ống chảy đều trong các ống và kênh hở
Đ4-9.   Tổn thất cột nước cục bộ – Những đặc điểm chung
Đ4-10. Tổn thất cục bộ khi ống đột ngột mở rộng – Công thức Boócđa
Đ4-11.  Một số dạng tổn thất cục bộ trong ống
Chương 5. Dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi – dòng tia
A – Dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi
Đ5-1.   Khái niệm chung
Đ5-2.   Dòng chảy tự do, ổn định qua lỗ nhỏ thành mỏng
Đ5-3.   Dòng chảy ngập, ổn định, qua lỗ thành mỏng
Đ5-4.   Dòng chảy tự do, ổn định qua lỗ thành mỏng
Đ5-5.  Dòng chảy nửa ngập, ổn định, qua lỗ to thành mỏng
Đ5-6.  Dòng chảy không ổn định qua lỗ nhỏ thành mỏng
Đ5-7.   Dòng chảy qua vòi
Đ5-8.   Phân loại, tính chất dòng tia
Đ5-9.  Những đặc tính động lực học của dòng tia
Chương 6. Dòng chảy ổn định trong ống có áp
Đ6-1.   Những khái niệm cơ bản về đường ống – Những công thức tính toán cơ bản
Đ6-2.   Tính toán thủy lực về ống dài
Đ6-3.   Tính toán thủy lực về ống ngắn. Tính toán thủy lực về đường ống của máy bơm ly tâm
Chương 7. Chuyển động không ổn định trong ống có áp, Hiện tượng nước va và sự giao động của khối nước Trong tháp điều áp
Đ7-1.   Phương trình liên tục của dòng chảy không ổn định
Đ7-2.   Phương trình cơ bản của dòng chảy không ổn định trong ống có áp
Đ7-3.   Đặt vấn đề
Đ7-4.   Nước va khi đóng khóa tức thời
Đ7-5.   Nước va khi đóng khóa từ từ
Đ7-6.   Tốc độ truyền sóng nước va trong ống
Đ7-7.   Nguyên lý làm việc của tháp điều áp
Đ7-8.   Sự giao động của nước trong tháp hình trụ
Chương 8. Dòng chảy đều không áp trong kênh
Đ8-1.   Những khái niệm cơ bản về dòng chảy đều không áp trong kênh
Đ8-2.   Những yếu tố thủy lực của mặt cắt ướt của dòng chảy trong kênh
Đ8-3.   Mặt cắt có lợi nhất về thủy lực
Đ8-4.   Những bài toán cơ bản về dòng chảy đều trong ống kênh hở hình thang
Đ8-5.   Tính kênh theo phương pháp đối chiếu với mặt cắt có lợi nhất về thủy lực (Agơrốtskin)
Đ8-6.   Tính toán kênh có điều kiện thủy lực phức tạp
Đ8-7.   Tính toán thủy lực cho dòng chảy đều không áp trong ống
Đ8-8.   Lưu tốc cho phép không xói và không lắng của kênh hở
Chương 9. Dòng chảy không đều trong kênh hở
Đ9-1.   Những khái niệm mở đầu
Đ9-2.   Năng lượng đơn vị của mặt cắt
Đ9-3.   Độ sâu phân giới
Đ9-4.   Độ dốc phân giới
Đ9-5.   Hai trạng thái chảy
Đ9-6.   Phương trình vi phân cơ bản của dòng chảy ổn định thay đổi dần không có áp
Đ9-7.   Các dạng đường mặt nước trong kênh
Đ9-8.   Cách tính và vẽ đường mặt nước trong kênh
Đ9-9.   Tính kênh không lăng trụ trong trường hợp chung
Đ9-10.   Tính kênh không lăng trụ trong trường hợp riêng khi độ sâu không đổi

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Gs.Ts.Vũ Văn Tảo | Gs.Ts.Nguyễn Cảnh Cầm
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 6.79MB

 

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/Thuy luc T1-tai ban.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *