[Tiểu Luận] Ô Nhiễm Nước và Hậu Quả Của Nó – Lê Thị Thủy, 52 Trang

http://www.thuvienso.info Nước – nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nhưng không phải vô tận. Mặc dù lượng nước chiếm hơn 97% bề mặt trái đất nhưng lượng nước có thể dùng cho sinh hoạt và sản xuất rất ít, chỉ chiếm khoảng 3%. Nhưng hiện nay nguồn nước này đang bị ô nhiễm trầm trọng do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chính là do hoạt động sản xuất và ý thức của con người.
Việc khan hiếm nguồn nước ngọt đã và đang gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng đến môi trường, hệ sinh thái, các loài sinh vật, trong đó có con người ,tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh….Do vậy đề tài “ô nhiễm nguồn nước và hậu quả” với mục tiêu giới thiệu sơ lược về hiện trạng ô nhiễm nước ở trên thế giới và ở nước ta, cũng như hậu quả mà nó gây ra. Từ đó đề ra biện pháp giải quyết, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này, cũng chính là bảo vệ chúng ta và thế hệ mai sau.
I. Tài nguyên nước và vai trò của nó 
1. Tài nguyên nước của trái đất
2. Vai trò của nước
II. Ô nhiễm môi trường nước 
1. Khái niệm ô nhiễm nước
2. Nguồn gốc, các tác nhân gây ô nhiễm nước
3. Phân loại nước ô nhiễm
4. Tình trạng ô nhiễm nước
III. Anh hưởng đến môi trường
IV. Anh hướng đến con người

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?p3r42ipais29j17
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *