Tổ Chức và Điều Hành Sản Xuất Trong Xây Dựng Giao Thông, 286 Trang

http://www.thuvienso.info
Lời nói đầu
Chương 1. Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất  và tổ chức sản xuất trong XDGT
Chương 2. Thiết kế tổ chức xây dựng
Chương 3. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền
Chương 4. Lập tiến độ sản xuất trong xây dựng
Chương 5. Phương pháp so sánh và đánh giá phương án thiết kế tổ chức thi công XD
Chương 6. Tổ chức công tác chuẩn bị cho xây dựng
Chương 7. Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật trong XD
Chương 8. Tổ chức quản lý và khai thác xe máy thi công trong XD
Chương 9. Tổ chức lao động và bảo hộ lao động trong xây dựng giao thông
Chương 10. Tổ chức vận chuyển trong xây dựng giao thông
Chương 11. Tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng
Chương 12. Tổ chức điều hành sản xuất
Tài liệu tham khảo
Mục lục

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Văn Vạng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 3.49MB

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?g2v2g0i472ck5ix
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *