Tổng đài điện tử và mạng viễn thông – Nguyễn Duy Nhật Viễn, 138 Trang

 

Trong suốt lịch sử phát triển của loài ng−ời, đầu tiên để trao đổi những tâm t−, tình cảm, những kinh nghiệm sống và đấu tranh sinh tồn, ng−ời ta dùng những cử chỉ, hành động, tiếng kêu đơn giản để truyền đạt cho nhau, lúc này sự giao tiếp là rất khó khăn. Việc phát minh ra ngôn ngữ có thể xem là một cuộc cách mạng truyền thông đầu tiên lớn nhất. Ngôn ngữ có thể biểu đạt hầu hết những gì có thể xảy ra trong cuộc sống, tuy nhiên, tiếng nói chỉ có thể đ−ợc truyền đi với một khoảng cách ngắn. Sau khi tìm thấy lửa, con ng−ời dùng nó để làm ph−ơng tiện truyền tin đi xa đ−ợc nhanh chóng và có hiệu quả, nh−ng vẫn còn một số hạn chế nh− thời tiết, điạ hình… và tính an toàn thông tin là không cao. Mãi đến khi chữ viết ra đời thì con ng−ời có thể truyền thông tin mà không bị giới hạn về nội dung và không gian nh− tr−ớc đây nữa. Từ đó phát sinh những dịch vụ th− báo có khả năng truyền đi từ những nơi rất cách xa nhau. Tuy nhiên, con ng−ời lúc này cần đến một hệ thống truyền thông an toàn hơn, chất l−ợng hơn và hiệu quả hơn.
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Kỹ thuật chuyển mạch
Chương 3: Kỹ thuật điều khiển
Chương 4: Kỹ thuật báo hiệu
Chương 5: Giao tiếp kết cuối
Chương 6: Điều hành khai thác và bảo dưỡng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Duy Nhật Viễn
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.42 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?zw3spdy2dhx
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.