Trí tuệ nhân tạo lập trình tiến hóa – Nguyễn Đình Thúc, 177 Trang

vvPhần 1. Thuật giải di truyền

Chương 1. Thuật giải di truyền – Các khái niệm cơ bane

Chương 2. Thuật giải di truyền – Cơ chế thực hiện

Chương 3. Thuật giải di truyền – Nguyên lý hoạt động

Phần 2. Tối ưu số

Chương 4. Biểu diễn nhiễm sắc thể cho bài toán tối ưu số

Chương 5. Bàn thêm về phép đột biến không đồng bộ

Chương 6. Xử lý ràng buộc

Chương 7. Bài toán vận tải

Phần 3. Tối ưu tổ hợp

Chương 8. Bài toán người du lịch

Chương 9. Các bài toán tối ưu tổ hợp khác

Phục lục

Phục lục1. Các chủ đề chọn lọc

Phục lục2. Chiến lược tiến hoá và các phương pháp khác

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Đình Thúc
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 10.14 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?6zpl65d6h2you5n
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *