Tự động hóa trong cơ khí – Giáo trình cơ sở tự động hóa trong nghành cơ khí

Cơ sở tự đông hóa ở nước ta hiện nay trở nên cấp bách, vì đó là nội dung đặt biệt trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động để phát triển mạnh nền kinh tế nước ta đuổi kịp các nước tiên tiến trong khu vực

Muốn làm tốt vấn đề trên cần có một đội ngủ cán bộ khoa học kỹ thuật đông đảo và lành nghề, được trang bị đầy đủ những kiến thức sâu và rộng về lý thuyết cơ sở tự động hóa đó là nền tảng cho nền cơ khí hóa va tự động hóa trong nghành chế tạo máy của nước ta

Cuốn cơ sở lý thuyết tự động hóa trong ngành cơ khí bào bồm

Phần I : Lý thuyết về điều khiển tự động

Phân II : Lý thuyết về điều chỉnh tự động

Phần III : Cơ khí hóa và tự động hóa tiến lên đường dây tự động

Phần IV : Bài tập ứng dụng

tudonghoa

 

Xem online giáo trình cơ sở tự động hóa trong nghành cơ khí

Link download

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pUEVHOExBRnJ6RkE/view?usp=sharing

Xem thêm
Bài giảng môn học tự động hóa hệ thống điện

Tự động hóa thiết kế mạch điện tử trên Computer

Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy