Tự Học Lập Trình CSDL Access 2003 và VB.NET – Đậu Quang Tuấn, 466 Trang

 

http://www.thuvienso.info Để có thể tự thiết kế một chương trình cơ sở dữ liệu Visual Basic. NET một cách dễ dàng? Làm thế nào để viết chương trình sao cho ngắn gọn, dễ hiểu và cách phân phối ứng dụng khi đã hoàn thành xong chương trình? Cuốn sách này sẽ là những kiến thức hướng dẫn, là động cơ thúc đẩy quý vị yêu thích lập trình, thiết kế được nhiều chương trình và đưa Quý vị tiến sâu hơn trên con đường tin học của mình.
Với cách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, hướng dẫn chi tiết và rõ ràng, các ví dụ mẫu thực tế và đa dạng, bạn có thể lập trình với các điều khiển, lập trình CSDL sử dụng DataGrid, phân phối ứng dụng qua Setup Wizard,…
Mục Lục
– Bài 1. Vài nét về cơ sở dữ liệu
– Bài 2. Thử các câu lệnh SQL
– Bài 3. Chương trình quản lý Sinh viên
– Bài 4. Chương trình theo dõi kết quả Seagames
– Bài 5. Chương trình quản lý học sinh năm học 2005-2006
– Bài 6. Chương trình quản lý tác giả và nhà xuất bản
– Bài 7. Đóng gói và phân phối ứng dụng chương trình Visual Basic .NET
– Bài 8. In nội dung các bảng dùng Crystal Report

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đậu Quang Tuấn
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 83MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?ajbnyd5y3ab8q99
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *