Tự Học Lập Trình Pascal Tập 1 – Bùi Việt Hà | Nguyễn Quang Hòa, 141 Trang

 

qq Phần 1. Bài tập
– Giới thiệu Turbo Pascal
– Cấu trúc chương trình Pascal
– Các lệnh lập trình Pascal
– Các lệnh lập trình đơn giản
– Tọa độ màn hình
– Biểu thức số học
– Lệnh IF
– Lệnh Case
Phần 2. Hướng dẫn
– Giới thiệu Turbo Pascal
– Cấu trúc chương trình Pascal
– Các lệnh lập trình Pascal
– Các lệnh lập trình đơn giản
– Tọa độ màn hình
– Biểu thức số học
– Lệnh IF
– Lệnh Case
Tài liệu “Tự học lập trình Pascal” được biên sọan với nội dung chi tiết tỉ mỉ, với nhiều ví dụ minh họa ró ràng, khối lượng kiến thức truyền tải được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt sau môi chương đều có phần tóm tắt và bài tập giúp học viên cũng cố lại kiến thức đã học.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bùi Việt Hà
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 9MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?nfov6m8eq4bcq0o
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *