Tự Học Lập Trình Pascal Tập 2 – Bùi Việt Hà | Nguyễn Quang Hòa, 146 Trang

http://www.thuvienso.info Phần 1. Bài tập
– Kiểu dữ liệu Boolean
– Ôn tập kiểu dữ liệu Pascal
– Kiểu dữ liệu mảng
– Lệnh lặp For
– Thuật toán tìm Min, Max
– Thuật toán tìm kiếm
– Định nghĩa kiểu dữ liệu
Phần 2. Hướng dẫn
– Kiểu dữ liệu Boolean
– Ôn tập kiểu dữ liệu Pascal
– Kiểu dữ liệu mảng
– Lệnh lặp For
– Thuật toán tìm Min, Max
– Thuật toán tìm kiếm
– Định nghĩa kiểu dữ liệu
Tài liệu “Tự học lập trình Pascal” được biên sọan với nội dung chi tiết tỉ mỉ, với nhiều ví dụ minh họa ró ràng, khối lượng kiến thức truyền tải được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt sau môi chương đều có phần tóm tắt và bài tập giúp học viên cũng cố lại kiến thức đã học.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bùi Việt Hà | Nguyễn Quang Hòa
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 8MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?occ3ujem00zy8i1
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *