Tự học nhanh và hiệu quả SQL Server 7.0 – Lê Trường An, 298 Trang

 

http://www.thuvienso.info Bài 1. Định nghĩa về SQL Server
Bài 2. Tìm hiểu các cơ sở dữ liệu
Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu
Bài 4. Bổ sung và thay đổi dữ liệu
Bài 5. Sử dụng dữ liệu trong Mircosoft Word
Bài 6. Phân tích dữ liệu số bằng Mircosoft Excel
Bài 7. Sử dụng dữ liệu SQL trong CSDL Mircosoft Access
Bài 8. Xuất bản Web đơn giản
Bài 9. Xuất bản web cao cấp
Bài 10. Một trình ứng dụng web tương tác
Bài 11. Cải tiến khả năng thực thi Quey
Bài 12. Phân tích dữ liệu bằng SQL
Bài 13. Ấn định dữ liệu
Bài 14. Lưu trữ SQL trong cơ sử dữ liệu
Bài 15. Điều khiển cách thực hiện những thay đổi
Bài 16. Đơn giản hóa các Query
Bài 17. Quản lý cơ sở dữ liệu theo cách dễ dàng
Bài 18. Bảo vệ server
Bài 19. Giám sát hoạt động
Bài 20. Các tùy chọn cao cấp hơn để đi chuyển dữ liệu

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Trường An
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 90MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?mn2fylymzmn/td>
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *