Vật liệu

Bài giảng Kỹ thuật gia công Polime

Homopolime: polime taïo bôûi moät loaïi ñôn vò caáu truùc Copolime: polime taïo bôûi 2 loaïi ñôn vò caáu truùc…

Read More »

Bài giảng Vật Liệu Học

Bộ tài liệu dành cho sinh viên theo học ngành Cơ khí – Cơ điện tử.  Giống như môn vật liệu phi…

Read More »

Công nghệ và Vật liệu mới trong xây dựng đường 1 – Vũ Đình Phụng, 282 Trang

  Lời giới thiệu Chương 1. Yêu cầu chung đối với nền đường. Chương 2. Đất và sự lựa chọn…

Read More »

Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật 2 – Nhiều Tác Giả, 118 Trang

  Chương 1. Cấu trúc tinh thể và sự hình thành – Cấu tạo và liên kết nguyên tử –…

Read More »

Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật – Nhiều Tác Giả, 195 Trang

  Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người chúng ta đã sử dụng rất nhiều loại vật…

Read More »

Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng – Lưu Đức Hòa, 65 Trang

  Thực chất Gia công biến dạng là một trong những phương pháp cơ bản để chế tạo các chi…

Read More »

Lý Luận Về Công Nghệ Lò Cao Luyện Gang – Tô Xuân Thanh, 135 Trang

  Công nghiệp gang thép là nguồn cung cấp nguyên liệu, sản phẩm cho các ngành khác như chế tạo…

Read More »

Đại Cương Về Công Nghệ Lò Luyện Gang – Tô Xuân Thanh, 56 Trang

  Công nghiệp gang thép là nguồn cung cấp nguyên liệu, sản phẩm cho các ngành khác như chế tạo…

Read More »

Vật Liệu Học Cơ Sở – Nghiêm Hùng, 490 Trang

  Phần 1: Cấu trúc và cơ tính Chương 1: Cấu trúc tinh thể và sự hình thành Chương 2:…

Read More »

Thí Nghiệm Vật Liệu Kỹ Thuật [Kim Loại] – Quang Anh, 26 Trang

  – Nghiên cứu quá trình kết tinh dạng nhánh cây – Làm mẫu để nghiên cứu tổ chức tế…

Read More »

Giáo Trình Vật Liệu Kim Loại và Hợp Kim – Nhiều Tác Giả, 195 Trang

  Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người chúng ta đã sử dụng rất nhiều loại vật…

Read More »

Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí – Ks.Nguyễn Thị Yên

  Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí được dùng để giảng dạy Môn học Vật liệu cơ khí của các…

Read More »

Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí – Ths.Châu Minh Quang

  Chương 1.  Cấu tạo tinh thể của vật liệu – Cấu trúc và liên kết nguyên tử – Mạng…

Read More »

Công Nghệ Sản Xuất Ferro (Hợp Kim Sắt) – Pgs.Ts.Ngô Trí Phúc

Cuốn sách này gồm 3 phần và 3 phụ lục sau: Phần 1: Nguyên lý luyện ferro. – Chương 1.…

Read More »

Kỹ Thuật Lò Điện Luyện Thép – Pgs.Ts.Trần Văn Dy

  Các thiết bị và công nghệ luyện kim nói chung trong đó có kỹ thuật lò điện luyện thép…

Read More »
Back to top button