Thủy Lực Tập 1 – Gs.Ts.Vũ Văn Tảo | Gs.Ts.Nguyễn Cảnh Cầm, 462 Trang

  Chương 1. Mở đầu Đ1-1.   Định nghĩa khoa học thủy lực. Đ1-2.   Sơ lược lịch sử phát triển khoa học thủy lực Đ1-3.   Khái niệm chất lỏng trong thủy lực Đ1-4.   Những đặc tính cơ bản của chất lỏng Đ1-5.  Lực tác dụng Đ1-6.   ứng suất tại một điểm Chương 2. Thủy tĩnh học …

More