Cơ Học Đá – Pgs.Ts.Võ Trọng Hùng | Phùng Mạnh Đắc, 463 Trang

 

zxc
Cơ học đá là một môn khoa học vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính ưng dụng cao thuộc lĩnh vực khoa học về trái đất. Cơ học đá có nhiệm vụ nghiên cứu về đá, khối đá, những quá trình cơ học sảy ra trong khối đá khi có tác động của con người… Hiện nay, các nàh đại cơ học rất khó ddauw ra những lý giải pháp hợp lý ho công tác thiết kế, xây dựng công trình ngầm và cồng nghệ khai tahcs khaons sản mà không dựa trên những lời giải của các bài toán ứng dụng thuộc lĩnh vực cơ học đá.
Danh mục các bài toán, các vấn đề ứng dụng cơ học đá đến mức độ làm cho các phương pháp giải quyết chúng trở nên quá phong phú, quá phức tạp và trên thực tế khó có thể trình bày đầy đủ chỉ trong một quyển sách. Cuốn sách ” cơ học đá ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ” là thử nghiệm đầu tiên của các tác giả nhằm hệ thống trình bày một số vấn đề quan trọng lên quan tới vật liệu đá và khối đá, các quá trình cơ học xảy ra trong các khối đá bao quanh công trình ngầm và khai thác khaons sản, vấn đề đánh giá chất lượng khối đá và dự báo ổn định cho các loại công trình ngầm, vấn đề nghiên cứu đánh giá ổn định và tính toán trụ bảo vệ, vấn đề nghiên cứu đánh giá và dự báo ổn định cho nền công trình ngầm, một số vấn đề liên quan tới các vụ nổ đá, vấn đề duy trì và nâng cao độ ổn định cho công trình ngầm,…. Những vấn đề trên đây có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong công tác khai thác tài nguyên khoán sản mà còn trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm giao thông, thủy điện, thủy công, thành phố và các loại công trình ngầm có công dụng đặc biệt khác.
Cuốn sách “Cơ học đá ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ” được biên soạn dựa trên nhiều tài liệu trong nước và trên thế giới, Ngoài ra, cuốn sách này cũng là kết quả tổng kết kinh nghiệm, kiến thức của các tác giả sau nhiều năm nghiên cứu, giảng daaayjddaij học, sau đại hocjcho các ngành xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ.
– Vị trí cơ học đá trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ
–  Đặc điểm và tính chất cảu đá
– Đặc điểm cấu trúc và trạng thái cơ học của khối đá
– Các quá trình địa cơ học xảy ra trong khối đá khi xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ
– Chất lượng khối đá và độ ổn định của công trình ngầm
– Độ ổn định của trụ bảo vệ
-Độ ổn định cảu nền công trình ngầm
– Hiện tượng ” nổ đá” và phương pháp điều khiển
– Duy trì và nâng cao độ ổn định cho công trình ngầm
– Một vài bài toán cơ học đá ứng dụng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Võ Trọng Hùng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 6.64 MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://cauduongbkdn.com/download/EBOOK/SachXayDung/cohocda.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *