Công Nghệ Tri Thức

Giáo trình Trình biên dịch – Nhiều tác giả, 207 Trang

  Để máy tính có thể hiểu và thực thi một chương trình được viết bằng ngôn ngữ cấp cao,…

Read More »

Thiết kế và đánh giá thuật toán – Trần Tuấn Minh, 122 Trang

Chương 1 : Giới thiệu thiết kế, đánh giá thuật toán Chương 2 : Phương pháp chia để trị Chương…

Read More »

Chương trình dịch – Ths.Nguyễn Văn Linh, 207 Trang

Ngày nay, để giải quyết một vấn đề nào đó bằng tin học, lập trình viên phải tạo ra các…

Read More »

Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức – Pgs.Ts.Phan Huy Khánh, 95 Trang

Chương 0. Một số kiến thức toán học cơ sở Chương 1. Mở đầu Chương 2. Ôtômat hữu hạn

Read More »

Lý thuyết Ôtômát và Ngôn ngữ hình thức – Đoàn Nhựt Trường

Lý thuyết ngôn ngữ hình thức được tập trung nghiên cứu nhiều từ những năm 50 khi các nhà khoa…

Read More »

Một số vấn đề về thuật toán – Nguyễn Hữu Điển, 233 Trang

  Lời nói đầu Chương 1: Công cụ để phân tích và thiết kế tuật toán Chương 2: Tính đúng…

Read More »

[Slide bài giảng] Lý thuyết thông tin – Hồ Văn Quân, 311 Trang

  Giới thiệu – Một số khái niệm cơ bản – Chuẩn bị toán học – Lượng tin

Read More »

Quy hoạch tuyến tính – Lê Đức Thắng, 122 Trang

Môn học được mở đầu bằng việc giới thiệu vài vấn đề thực tế dẫn đến mô hình quy hoạch…

Read More »

[Slide bài giảng] Phân tích giải thuật – Nguyễn Văn Linh

    Nguồn : Internet Tác giả : Nguyễn Văn Linh Kiểu tập tin : PPT Độ lớn tập tin…

Read More »

[Luận Văn] Các phương pháp bảo mật thông tin – Đăng Văn Hạnh, 74 Trang

Chương I Cơ sở toán học 1.Lý thuyết thông tin 2.Lý thuyết độ phức tạp 3.Lý thuyết toán học 4.…

Read More »

An toàn và bảo mật trên hệ điều hành Linux – Nguyễn Huy Chương, 35 Trang

  Ngày nay, trên mạng Internet kỳ diệu, người ta đang thực hiện hàng tỷ đô la giao dịch mỗi…

Read More »

Giáo trình Lý thuyết thông tin – Pgs.Ts.Nguyễn Bình, 227 Trang

  Giáo trình Lý thuyết thông tin là một giáo trình cơ sở dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện…

Read More »

Bài giảng phương pháp số – Ths.Phan Thị Hà, 122 Trang

  Chương 1: Sai số và số xấp xỉ 1.1. Tổng quan về phương pháp số 1.2. Sai số tuyệt…

Read More »

Giáo Trình Bài Tập C|EH: Hacker Mũ Trắng – VSIC Education Co, 120 Trang

  – “Giáo trình CEH – Hacker mũ trắng” thể hiện rất rõ phương châm “dùng những kỹ năng của…

Read More »

Giáo Trình Tối Ưu Hóa – Pgs.Ts. Nguyễn Hải Thanh, 187 Trang

  Tối ưu hóa, được khởi nguồn như một ngành của Toán học, có rất nhiều ứng dụng hiệu quả và…

Read More »
Back to top button